فیلیپس
  •   فیلیپس اعلام کرد که توانسته FDA ترانسدیوسرهای سونوگرافی کوچک خود را دریافت کند. این ترانسدیوسرهای ...

      فیلیپس اعلام کرد که توانسته FDA ترانسدیوسرهای سونوگرافی کوچک خود را دریافت کند. این ترانسدیوسرهای خطی el18-4 توانایی ارتباط به سونوگرافی میکروفلو ، الاستوگرافی و بیوپسی فیلیپس را داشته و جهت تش ...

    ادامه نوشته