Radiology management

سمینارها و کنگره ها

بزرگترین نمایشگاه فناوری دیجیتال سلامت برگزار میشود

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نمایشگاه فناوری‌های دیجیتال سلامت با حضور ۴۰ استارت آپ و حدود ۱۰ شتاب‌دهنده و صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر برگزار می‌شود.  به گزار...

مجلات Radiology management توسط انجمن آمریکائی AHRA منتشر می‌شود که حاوی مقالات و تحقیقات در زمینه مدیریت در رادیولوژی می‌باشد.