تکنولوژی Shear Wave Elastography

توسعه سونوگرافی در ارزیابی کبد
اولتراسوند مزایای آشکار بسیاری دارد، مانند کاهش تشعشعات یونیزان، در دسترس بودن گسترده، و بهبود اثربخشی هزینه نسبت به سایر روش‌های تصویربرداری.
اما امروزه با پیشرفت برخی تکنولوژیها در سونوگرافی مانند SWE (Shear Wave Elastography) سونوگرافی در ارزیابی کبد نیز گامهای خوبی برداشته است. در واقع، با سونوگرافی براحتی اندازه، بافت، عروق و میزان سفتی بافت کبد و همچنین شناسایی ضایعات بررسی و تحلیل می گردد.

یک ابزار کمی کلیدی برای کمک به تشخیص و درمان فیبروز کبد، الاستوگرافی کبدی است که به کمک امواج برشی (Shear Wave) در کبد، میزان سفتی بافت کبد را اندازه گیری می کند. هر چه موج سرعتی تر باشد سفتی بافت بیشتر است. در نتیجه، الاستوگرافی کبد یک ابزار بسیار مهم در تشخیص فیبروز کبد است.

روش های فعلی ارزیابی کبد چرب با استفاده از سونوگرافی معمولی کیفی هستند. رادیولوژیست ها اغلب درجه نفوذ چربی را بر اساس ویژگی های مختلف در تصویر B-mode درجه بندی می کنند که می تواند ذهنی باشد. یک روش سونوگرافی کمی برای شناسایی استئاتوز کبدی (کبد چرب) با واحد اندازه گیری و مقدار کمی مطابق با MR-PDFF ارزش بالینی زیادی دارد.
شرکت زیمنس با معرفی Acuson Sequoia و دو ابزار مهم در ارزیابی میزان سفتی بافتهای بدن با نامهای
– Auto point SWE
– UDFF (Ultrasound Derived Fat Fraction
گامهای مهمی در ارزیابی کمی کبد چرب برداشته است.
با کمک SWe در این سیستم در زمان کمتر از ۵ ثانیه می توان میزان سفتی بافت کبد را تا ۱۵ مقیاس کمی اندازه گیری کرد. همچنین با کمک UDFF در زمان بسیار کوتاه درصد چربی تجمع یافته در بافت کبد را بررسی نمود، و می توان با کمک سونوگرافی ، در مقابل تکنیک MR-PDFF در ام آر آی ، با هزینه کم، راحتی و سرعت بالا، ضایعات کبد و استئاتوز آن را بررسی نمود.

0

درباره نویسنده این مطلب

مطالب مشابه

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.