سیستم ردیابی، روند کاری پرستاران را بهبود میدهد

در تحقیقاتی که توسط دانشگاه میسوری بر روی فعالیت روزانه کادر پرستاری بخش آی سی یو بیمارستان انجام شد محققین با کمک سنسورهای ردیابی که به پرستاران وصل شده بود توانستند مسیر کاری آنها را از زمان ورود به بخش آی سی یو مورد بررسی قرار دهند.

محققین روند کاری پرستاران را به طور همزمان مانیتور کرده و به این طریق توانستند مسیر حرکت پرستاران تا سر بالین بیمار و میزان توقف آنها در نقاط مختلف کاریشان را مشخص نمایند. محققین انتظار دارند تا بتوانند با کمک این سیستم به مدیران و سرپرستاران در طراحی بخشهای بیمارستانی و بهره وری و کارایی بیشتر پرستاران و کادر پزشکی در مراکز درمانی ، کمک کنند.

 

0

درباره نویسنده این مطلب

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه مدیریت تصویربرداری پزشکی

مطالب مشابه

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.