مدیریت منابع انسانی
 • چگونه هزینه ناشی از ترک خدمت کارکنان را محاسبه کنیم؟ در بسیاری از موارد کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسان ...

  چگونه هزینه ناشی از ترک خدمت کارکنان را محاسبه کنیم؟ در بسیاری از موارد کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی با این چالش مواجه هستند که نشان دهند چگونه سیاست‌های پیشنهادی‌شان می‌تواند بر سازمان اثر مثبت ...

  ادامه نوشته
 • تکنیک ABCD در روابط بین فردی

  ☑️ تکنیک  ABCD چیست و چه کاربرد های عملی در محیط اجتماعی، کاری و خانوادگی و روابط بین فردی دارد؟ اعتماد ن ...

  ☑️ تکنیک  ABCD چیست و چه کاربرد های عملی در محیط اجتماعی، کاری و خانوادگی و روابط بین فردی دارد؟ اعتماد نقش محوری در میزان مشارکت و کیفیت عملکرد مردم در یک جامعه، کارکنان در محیط کار، افراد خانواده در ...

  ادامه نوشته