مارس, 2022
  • تکنولوژی Shear Wave Elastography

    توسعه سونوگرافی در ارزیابی کبد اولتراسوند مزایای آشکار بسیاری دارد، مانند کاهش تشعشعات یونیزان، در د ...

فوریه, 2022دسامبر, 2018 Show More post