صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه مدیریت تصویربرداری پزشکی

Article 80
فوریه, 2022ژوئن, 2019می, 2019آوریل, 2019اکتبر, 2018سپتامبر, 2018
  • بیمارستانها حق گروکشی از بیماران را ندارند

    معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه بیمارستان‌ها حق گروکشی بیمار یا اشیاء آن را به ...

  • وزیر بهداشت با بیان اینکه از سال جاری، کنترل هزینه ها و مدیریت منابع و مصارف بدون کاستن از خدمت در د ...

Show More post